EcoPar

Vi använder oss av EcoPar, flytande naturgas, i mesta möjliga mån, vilket är mycket skonsamt för miljön. Avgaserna blir därför betydligt renare än avgaser från dieselolja.